INFORMATOR PODATNIKA

WARSZAWA URSUS

PORADY podatkowe online

Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym uzyskanie porady podatkowej nie zawsze oznacza konieczność osobistego kontaktu z doradcą podatkowym. Można to uczynić poprzez darmowe komunikatory internetowe (Skype) lub drogą elektroniczną (poczta E-mail).  Takie sposoby otrzymania odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego stają się zatem dostępny dla każdego podatnika, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie przebywa. Aby uzyskać poradę podatkową wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie: doradcapodatkowy-warszawa.pl/porada-podatkowa-online

Porady udzielone droga elektroniczną mają gwarantowaną formę pisemną opatrzoną podpisem doradcy podatkowego.

DORADCA PODATKOWY

Mało jest miejsc w Warszawie Ursus, gdzie można skorzystać z usług doradcy podatkowego, uprawnionego do wykonywania czynności, które są ustawowe zastrzeżone tylko dla tego zawodu, a które poza doradcą podatkowym może wykonywać jedynie adwokat lub radca prawny. Takim miejscem jest doradcapodatkowy-warszawa.pl, która zarówno klientom indywidualnym, jak też firmom oferuje:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  • przygotowanie korespondencji urzędowej związanej z przepisami prawa podatkowego,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • konsultacje w zakresie optymalizacji podatkowej rozliczeń z fiskusem.